هیوستون

خلاصه بسکتبال هیوستون راکتس - تورنتو رپترز
خلاصه بسکتبال هیوستون راکتس - تورنتو رپترز | این بازی در تاریخ 16 مهر 98 مصادف با 8 اکتبر 2019 برگزار شد.