واکنش های دیدنی

واکنش های رونالدو به تعویض در بازی
واکنش های رونالدو به تعویض در بازی | واکنش های رونالدو به تعویض در بازی
برترین سیو توپها با پا در والیبال
برترین سیو توپها با پا در والیبال | وقتی بازیکنان والیبال بوسیله ی پا توپ را سیو کرده و جلوی امتیاز دادن به حریف را میگیرند که این نشان از مهارت و تسلط ...