وحید شیخ ویسی

امینی - شیخ ویسی؛ تصمیم بزرگ پیکان
حسین فرکی امروز در آستانه جدال با ماشین سازی، به دنبال تصمیم بزرگی در دروازه تیمش خواهد بود.
شیخ ویسی: برابر نساجی بدشانس‌ترین بودم
دروازه‌بان شماره یک پیکان اعتقاد دارد بدشانسی بزرگی را در جدال با نساجی پشت سر گذاشته که منجر به اتفاقات آن بازی و دریافت چهار گل شده است.