وحید محمدزاده

وحید محمدزاده و مدافع نیجریه‌ای دور از ترکیب
ذوب‌آهن شب گذشته در شرایطی مقابل نفت آبادان متوقف شد که بار دیگر در خط دفاعی خود از زوج نژادمهدی و هادی محمدی بهره می‌برد.