ورزشگاه امام علی(ع) سیرجان

سیرجانی ها هم گیت‌دار شدند (عکس)
نصب گیت های هوشمند ورزشگاه امام علی سیرجان نیز به پایان رسید.