ورزشگاه شهید دستگردی(اکباتان)

دستگردی در تصرف تراکتوری‌ها
حدود پنج هزار هوادار تراکتوری امروز در ورزشگاه دستگردی حضور پیدا کردند.