ورود

ورود تیمهای سپاهان و نساجی به ورزشگاه نقش جهان
ورود تیمهای سپاهان و نساجی به ورزشگاه نقش جهان | ورود تیمهای سپاهان و نساجی به ورزشگاه نقش جهان
ورود دو تیم پرسپولیس و فولاد به ورزشگاه
ورود دو تیم پرسپولیس و فولاد به ورزشگاه | ورود دو تیم پرسپولیس و فولاد به ورزشگاه فولاد آرنا
ورود تیم استقلال به ورزشگاه یادگار امام
ورود تیم استقلال به ورزشگاه یادگار امام | ورود تیم استقلال به ورزشگاه یادگار امام برای تقابل با تراکتور
ورود تیم تراکتور به استادیوم یادگار امام تبریز
ورود تیم تراکتور به استادیوم یادگار امام تبریز | ورود تیم تراکتور به استادیوم یادگار امام تبریز برای تقابل با استقلال از ساعت 18