ورود بازیکنان

ورود تراکتوری ها به ورزشگاه یادگار
ورود تراکتوری ها به ورزشگاه یادگار | ورود تراکتوری ها به ورزشگاه یادگار
ورود و رختکن دو تیم استقلال و پرسپولیس
ورود و رختکن دو تیم استقلال و پرسپولیس | ورود و رختکن دو تیم استقلال و پرسپولیس در استادیوم آزادی پیش از دربی 90