وزنه برداری معلولان

دعوت شبکه تلویزیونی ژاپن از سیامند رحمان
سیامند رحمان قوی‌ترین مرد دارای معلولیت جهان به دعوت شبکه تلویزیونی ژاپن فردا چهارشنبه 23 مرداد راهی ژاپن می‌شود.