وزنه بردای

سه حرکت دو ضرب زارعی (قهرمانی جهان)
سه حرکت دو ضرب زارعی (قهرمانی جهان) | مسابقات قهرمانی بزرگسالان 2019 جهان/ تایلند