وفا هخامنش

مدافع نفت آبادان به المینا عراق پیوست(عکس)
مدافع فصل قبل تیم نفت آبادان با عقد قرارداد یکساله به المینا عراق پیوست.