ولورهامپتون

آشنایی با لژیونر هنگ کنگی وولور همپتون
تیم فوتبال هنگ کنگ با وجود ناشناخته بودن و نداشتن قدرت کافی از یک بازیکن شاغل در لیگ برتر انگلیس بهره می برد.