پائولو سرجیو (سرمربی)

سرجیو: از اخراجم شگفت زده شدم
پائولو سرجیو سرمربی فصل قبل صنعت نفت آبادان که در این فصل در التعاون عربستان کار می کرد از برکناری اش شگفت زده است.
سرجیو پرتغالی در حسرت رویارویی با پرسپولیس
سرمربی پرتغالی فصل گذشته صنعت نفت از باشگاه عربستانی برکنار شد تا فرصت رویارویی دوباره با قهرمان ایران در ACL را از دست بدهد.