پابلو سارابیا

مطمئن نیستم امباپه و نیمار در PSG بمانند
پابلو سارابیا ستاره اسپانیایی پاری سن ژرمن در مورد ادامه حضور امباپه و نیمار در این باشگاه تردید دارد.
گل چهارم اسپانیا به مالت(سارابیا)
گل چهارم اسپانیا به مالت(سارابیا) | گل چهارم اسپانیا به مالت(سارابیا)