پارکور

حرکات تماشایی پارکور در کشور مصر
حرکات تماشایی پارکور در کشور مصر | کلیپ بسیار زیبای از یک پارکور کار که با دوست خود قراری می گذارد و سعی می کندتا مقصد با حرکت پارکور و نمایشی خود را به ...
حرکات تماشایی پارکور در ترکیه
حرکات تماشایی پارکور در ترکیه | نگاهی به حرکات تماشایی پارکور در کشور ترکیه