پارکور

قهرمانی پارکورکار جوان ایران در رقابت‌های جهانی
قهرمانی پارکورکار جوان ایران در رقابت‌های جهانی | قهرمانی پارکورکار جوان ایران در رقابت های جهانی یاسین همتی نژاد، پارکورکار جوان ایران توانست در رقابت ...
پارکورکار ایران قهرمان جهان شد
یاسین همتی عنوان قهرمانی پارکور جهان را به دست آورد.
حرکات تماشایی پارکور در کشور مصر
حرکات تماشایی پارکور در کشور مصر | کلیپ بسیار زیبای از یک پارکور کار که با دوست خود قراری می گذارد و سعی می کندتا مقصد با حرکت پارکور و نمایشی خود را به ...
حرکات تماشایی پارکور در ترکیه
حرکات تماشایی پارکور در ترکیه | نگاهی به حرکات تماشایی پارکور در کشور ترکیه