پاریس سن ژرمن

5 گل برتر دنی آلوز در جمع پاریسی ها
5 گل برتر دنی آلوز در جمع پاریسی ها | 5 گل برتر دنی آلوز در جمع پاریسی ها
برترین گلهای پاری سن ژرمن و نانت
برترین گلهای پاری سن ژرمن و نانت | گل هایی که در بازی پاری سن ژرمن و نانت در تقابل های اخیر این دو تیم زده شده است.