پاورلیفتینگ

برگزاری مسابقات لیفت قهرمانی کشور از فردا
مسابقات لیفت قهرمانی کشور از فردا (چهارشنبه) برگزار می‌شود.