پاول ندود (مدیر ورزشی)

انتظار داشتم رونالدو مرد سال اروپا شود
پاول ندود، مدیر ورزشی یوونتوس در مورد قرعه این فصل بیانکونری در لیگ قهرمانان صحبت کرد.
توضیحات پاول ندود در مورد بیماری سرمربی یوونتوس
پاول ندود، مدیر ورزشی یوونتوس در مورد احتمال ماندن یا جدایی پائولو دیبالا صحبت کرد.