پراندلی

ملحق شدن باتیستوتا به کادر فنی چزاره پراندلی
کوریره دلو اسپورت مدعی شد گابریل باتیستوتا، اسطوره آرژانتینی به تیم چزاره پراندلی مربی ایتالیایی ملحق شده و در زمان بازگشت پراندلی به مربی‌گری، باتیستوتا در کادر فنی او حضور خواهد داشت.