پرتاب دیسک

مصاحبه اختصاصی آنتن با احسان حدادی
مصاحبه اختصاصی آنتن با احسان حدادی | ساعتی با احسان حدادی در آنتن احسان حدادی، نایب قهرمان المپیک در رشته پرتاب دیسک با حضور در استودیوی آنتن به سوالاتی ...
حدادی: اگر بخواهیم، یوسین بولت قطعا به ایران می‌آید
حدادی: اگر بخواهیم، یوسین بولت قطعا به ایران می‌آید | گوشه ای از مصاحبه آنتن با احسان حدادی، نایب قهرمان المپیک در رشته پرتاب دیسک
پاسخ حدادی به شایعه زندگی لاکچری در آمریکا
پاسخ حدادی به شایعه زندگی لاکچری در آمریکا | گوشه ای از مصاحبه آنتن با احسان حدادی، نایب قهرمان المپیک در رشته پرتاب دیسک
تیر دروازه، کاشف استعداد احسان حدادی!
تیر دروازه، کاشف استعداد احسان حدادی! | گوشه ای از مصاحبه آنتن با احسان حدادی، نایب قهرمان المپیک در رشته پرتاب دیسک