پروپجيچ

پروپییچ: پول را نگرفته ام اما مشکلی نیست
مهاجم کروات سابق استقلال می گوید پولی از طلبش از استقلال را دریافت نکرده اما مشکلی در این باره وجود ندارد.