پشت صحنه بازی

پشت صحنه برد پرگل پاریسی ها درمقابل لومان
پشت صحنه برد پرگل پاریسی ها درمقابل لومان | پشت صحنه برد پرگل پاریسی ها برابر لومان
پشت صحنه پیروزی پرگل آژاکس مقابل اوترخت
پشت صحنه پیروزی پرگل آژاکس مقابل اوترخت | پشت صحنه پیروزی پرگل آژاکس مقابل اوترخت
پشت صحنه برد شیرین آرسنال برابر بورنموث
پشت صحنه برد شیرین آرسنال برابر بورنموث | حواشی بازی حساس آرسنال - بورنموث در هفته 8 لیگ برتر جزیره
پشت صحنه ای از بازی بارسلونا - سویا
پشت صحنه ای از بازی بارسلونا - سویا | پشت صحنه ای از بازی دیشب بارسلونا - سویا