پلاتینی

پایان دوران محرومیت پلاتینی از فوتبال
میشل پلاتینی رئیس سابق یوفا از امروز می تواند بار دیگر فعالیت های فوتبالی خود را شروع کند.
پلاتینی: قربانی دسیسه های فیفا شدم
میشل پلاتینی می گوید که قربانی دسیسه های فیفا شده و هیچ جرمی در فوتبال مرتکب نشده است.