پل گاسکوئین

گاسکوئین: همه فوتبالیست‌ها ربات شده‌اند
پل گاسکوئین، اسطوره فوتبال انگلیس می‌گوید از کمبود خلاقیت در بازیکنهای مدرن فوتبال نگران بوده و معتقد است فوتبالیست‌های امروزی به ربات تبدیل شده‌اند.