پورعلی گنجی

تقابل پورعلی گنجی و یارانش در برابر تیم افشین قطبی
تقابل پورعلی گنجی و یارانش در برابر تیم افشین قطبی | پورعلی برنده دوئل ایرانی ها در چین؛ تیم شنزن با گل مشکوک در دقیقه ۹۴ توانست شیجیاژوانگ تیم تحت هدایت ...