پیشکسوت بلغارستان

هشدار اسطوره بارسا به بارتومئو؛ نیمار را جذب نکن
هریستو استویچکوف ستاره بلغاری سابق بارسلونا تحت هیچ شرایطی تمایلی برای جذب نیمار ندارد.