پیمان حسینی

حسینی: می‌توانیم رتبه یک دنیا باشیم یا عقب بمانیم
پیمان حسینی دروازه بان فوتبال ساحلی ایران می گوید نمی توان بدون توجه به این رشته و عدم برنامه ریزی مناسب، انتظار موفقیت داشت.