چلسی - شالکه

VAR در انگلیس به درستی استفاده نمی شود
سزار آسپلیکوئتا، مدافع اسپانیایی چلسی، معتقد است که VAR در لیگ برتر به درستی مورد استفاده قرار نمی گیرد.