چوخه

کشتی با چوخه در مراسم افتتاحیه جام باشگاه‌های جهان
کشتی با چوخه در مراسم افتتاحیه جام باشگاه‌های جهان | کشتی با چوخه در مراسم افتتاحیه جام باشگاه های جهان
رقص با چوخه زیبا در مراسم افتتاحیه جام باشگاه‌های جهان
رقص با چوخه زیبا در مراسم افتتاحیه جام باشگاه‌های جهان | رقص با چوخه زیبا در مراسم افتتاحیه جام باشگاه های جهان