چوکای تالش

ثبت قرارداد پیوس با چوکای تالش (عکس)
پیشکسوت باشگاه پرسپولیس با ثبت رسمی قراردادش با چوکای تالش، کار خود را در لیگ دسته دوم با این تیم دنبال خواهد کرد.