چیپ

برترین ضربات چیپ لیگ MLS در سال 2019
برترین ضربات چیپ لیگ MLS در سال 2019 | ضربه یا پاس چیپ، توسط رو یا نوک پا به زیر توپ زده می شود تا توپ به هوا رود و پس از رسیدن به ارتفاعی بالا و گذشتن ...