ژرژ لیکنز

خداحافظی سرمربی سابق تراکتور از فوتبال
سرمربی سابق تیم تراکتور در سن هفتاد سالگی و بعد از 35 سال کار حرفه ای  از دنیای مربیگری فوتبال بازنشسته شد.
لیکنز هیچ چیز فنی به بازیکنان تراکتور یاد نداد!
قائم اسلامی خواه هافبک جدید تیم ماشین سازی می گوید از حضور در تبریز احساس بسیار خوبی دارد.