ژوزه بوسینگوا

لمپارد بهترین شخصی بوده که با او کار کرده ام
ژوزه بوسینگوا، بازیکن سابق چلسی، معتقد است که این تیم با هدایت فرانک لمپارد موفقیت های ویژه ای به دست خواهد آورد.