کاخابر کاکاشویلی

هافبک گرجستانی پارس جم از مرخصی برگشت
هافبک گرجستانی پارس جنوبی که به کشورش سفر کرده بود، به تهران برگشت.
11 کیلومتر دوندگی برای گرجی پارس جلوی پرسپولیس
هافبک گرجستانی پارس جنوبی در دیدار با پرسپولیس دونده‌ترین بازیکن تیمش بود.
هافبک گرجستانی به پارس جنوبی پیوست(عکس)
هافبک گرجستانی با عقد قراردادی به پارس جنوبی جم پیوست.