کاراته وان

کاراته کاهای ایرانی در چالش سفر به مادرید
فدراسیون جهانی کاراته مادرید اسپانیا را به عنوان اخرین مرحله کسب سهمیه المپیک از طریق رنکینگ برای کاراته کاها معرفی کرد.
کسب مدال طلای مسابقات کاراته 2019 توسط سارا بهمن یار
کسب مدال طلای مسابقات کاراته 2019 توسط سارا بهمن یار | فینال مسابقات کاراته ۲۰۱۹ - سارا بهمن یار برابر حریف فرانسوی
کسب مدال نقره مسابقات کاراته 2019 توسط ذبیح اله پورشیب
کسب مدال نقره مسابقات کاراته 2019 توسط ذبیح اله پورشیب | فینال مسابقات کاراته ۲۰۱۹ - ذبیح الله پورشیب برابر حریف ژاپنی
کسب مدال نقره مسابقات کاراته ۲۰۱۹ توسط صالح اباذری
کسب مدال نقره مسابقات کاراته ۲۰۱۹ توسط صالح اباذری | فینال مسابقات کاراته ۲۰۱۹ - صالح اباذری برابر حریف آلمانی