کاراته وان

کسب مدال طلای مسابقات کاراته 2019 توسط سارا بهمن یار
کسب مدال طلای مسابقات کاراته 2019 توسط سارا بهمن یار | فینال مسابقات کاراته ۲۰۱۹ - سارا بهمن یار برابر حریف فرانسوی
کسب مدال نقره مسابقات کاراته 2019 توسط ذبیح اله پورشیب
کسب مدال نقره مسابقات کاراته 2019 توسط ذبیح اله پورشیب | فینال مسابقات کاراته ۲۰۱۹ - ذبیح الله پورشیب برابر حریف ژاپنی
کسب مدال نقره مسابقات کاراته ۲۰۱۹ توسط صالح اباذری
کسب مدال نقره مسابقات کاراته ۲۰۱۹ توسط صالح اباذری | فینال مسابقات کاراته ۲۰۱۹ - صالح اباذری برابر حریف آلمانی