کاله

عطایی:از ابتدای لیگ در پست قطر پاسور مشکل داشتیم
عطایی:از ابتدای لیگ در پست قطر پاسور مشکل داشتیم | مصاحبه با بهروز عطایی در حاشیه دیدار شهرداری ورامین - کاله