کاله مازندران

چرا کاله مازندران دیگر در والیبال مدعی نیست؟
تیم‌ والیبال کاله مازندران چند سالی است که با تدابیر مسئولان ارشد این شرکت خصوصی دیگر میلی برای قدرتنمایی در والیبال ندارد.
عطایی: تحلیل های کادرفنی ما سبب کسب این پیروزی شد
عطایی: تحلیل های کادرفنی ما سبب کسب این پیروزی شد | اظهارات بهروز عطایی، سرمربی کاله بعد از پیروزی برابر سپاهان در لیگ والیبال
غیاثی:فشردگی لیگ امسال سبب غافلگیری همه تیم ها خواهد شد
غیاثی:فشردگی لیگ امسال سبب غافلگیری همه تیم ها خواهد شد | غیاثی:فشردگی لیگ امسال سبب غافلگیری همه تیم ها خواهد شد مصاحبه با غیاثی در حاشیه میابقه کاله ...
میرزاجانپور:همیشه گفتم که آرزویم بازی کردن برای کاله است
میرزاجانپور:همیشه گفتم که آرزویم بازی کردن برای کاله است | میرزاجانپور:همیشه گفتم که آرزویم بازی کردن برای کاله است