کامران قاسمپور

رقیب حسن یزدانی زیر تیغ جراحی می‌رود؟
کامران قاسمپور دومین طلای جهانی خود در رده سنی امید را در شرایطی کسب کرد که زانویش در وضعیت بحرانی قرار داشت.
قاسم پور و ساروی به دیدار فینال راه یافتند
قاسم پور و ساروی با پیروزی مقابل حریفان به دیدار فینال راه یافتند.