کریستایانو بیراگی

رسمی؛ کریستیانو بیراگی به اینتر پیوست
کریستیانو بیراگی مدافع 26 ساله و ایتالیایی فیورنتینا به اینتر پیوست.
دو خرید تابستانی دیگر اینتر قطعی شد
الکسیس سانچس و کریستیانو بیراگی فاصله ای تا پوشیدن لباس اینتر برای فصل بعد ندارند.