کریستوف متسلدر

اتهام پخش تصاویر کودک‌آزاری به ستاره سابق آلمانی
بر اساس گزارشها پلیس برای تفتیش خانه کریستوف متسلدر، ستاره آلمانی سابق رئال مادرید که به اشتراک تصاویر کودک‌آزاری متهم است وارد خانه او شده است.