کشتی پهلوانی

پهلوان کریستیانو رونالدو در بجنورد!
«جاناتان موینگی» کشتی‌گیری است که هیچ کدام از اهالی کشتی و حتی پیگیرترین‌هایشان هم نام او را به گوش نشنیدند.
شادی عجیب کشتی گیر آفریقایی در بجنورد
شادی عجیب کشتی گیر آفریقایی در بجنورد | شادی عجیب کشتی گیر آفریقایی در مسابقات کشتی پهلوانی در شهر بجنورد