کفش جدید

رونمایی از کفش جدید لبران جیمز در فصل جدید
رونمایی از کفش جدید لبران جیمز در فصل جدید | جعبه گشایی کفش جدید لبران جیمز توسط خودش و نگاهی به جذابیت های ساخت این کفش