کلمنت لانگله

گریزمان مشکلی با کسی در بارسلونا ندارد
کلمنت لانگله، مدافع فرانسوی بارسلونا تاکید کرد مشکلی بین آنتوان گریزمان و بازیکنان بارسلونا وجود ندارد.
مدافع بارسلونا نیز حامی جریان منتقد مدیریت شد
کلمنت لانگله، مدافع فرانسوی بارسلونا نیز به صف منتقدان اردوهای پیش فصل این تیم پیوست.