کلمنت لانگله

مهر غیرقابل فروش بارسلونا روی مدافع فرانسوی
بارسلونا قصدی برای فروش کلمنت لانگله، مدافع فرانسوی و 25 ساله اش ندارد.
بارسلونا به دنبال تمدید قرارداد با ستاره فرانسوی
اسپورت کاتالونیا مدعی شد که باشگاه بارسلونا به دنبال تمدید قرار داد با منافع فرانسوی اش یعنی کلمنت لنگلت است.
مدافع بارسلونا علاقه ای به فراری ندارد!
کلمنت لانگله، مدافع فرانسوی بارسلونا مدعی شد هنوز هم حس نمی کند یک ستاره است.
کلمنت لانگله: بازی دشواری در انتظار بارسلونا خواهد بود
کلمنت لانگله، مدافع فرانسوی بارسلونا به تمجید از رقیب فردا شب آبی اناری ها پرداخت.
گریزمان مشکلی با کسی در بارسلونا ندارد
کلمنت لانگله، مدافع فرانسوی بارسلونا تاکید کرد مشکلی بین آنتوان گریزمان و بازیکنان بارسلونا وجود ندارد.
مدافع بارسلونا نیز حامی جریان منتقد مدیریت شد
کلمنت لانگله، مدافع فرانسوی بارسلونا نیز به صف منتقدان اردوهای پیش فصل این تیم پیوست.