کلوب بروژ

خلاصه بازی رئال‌مادرید 2 - کلوب بروژ 2
خلاصه بازی رئال‌مادرید 2 - کلوب بروژ 2 | هفته 2 لیگ قهرمانان اروپا 2019-2020 گروه A تیم میزبان: رئال مادرید در 5 بازی اخیر خود 3 برد و 1 باخت و 1 تساوی ...
گل دوم رئال مادرید به کلوب بروژ (کاسمیرو)
گل دوم رئال مادرید به کلوب بروژ (کاسمیرو) | هفته 2 لیگ قهرمانان اروپا 2019-2020 گروه A تیم میزبان: رئال مادرید در 5 بازی اخیر خود 3 برد و 1 باخت و 1 تساوی ...
گل اول رئال مادرید به کلوب بروژ (راموس)
گل اول رئال مادرید به کلوب بروژ (راموس) | هفته 2 لیگ قهرمانان اروپا 2019-2020 گروه A تیم میزبان: رئال مادرید در 5 بازی اخیر خود 3 برد و 1 باخت و 1 تساوی ...
گل دوم کلوب بروژ به رئال مادرید با دبل دنیس
گل دوم کلوب بروژ به رئال مادرید با دبل دنیس | هفته 2 لیگ قهرمانان اروپا 2019-2020 گروه A تیم میزبان: رئال مادرید در 5 بازی اخیر خود 3 برد و 1 باخت و 1 ...
گل اول کلوب بروژ به رئال مادرید (دنیس)
گل اول کلوب بروژ به رئال مادرید (دنیس) | هفته 2 لیگ قهرمانان اروپا 2019-2020 گروه A تیم میزبان: رئال مادرید در 5 بازی اخیر خود 3 برد و 1 باخت و 1 تساوی ...
خلاصه بازی کلوب بروژ 0 - گالاتاسارای 0
خلاصه بازی کلوب بروژ 0 - گالاتاسارای 0 | این بازی در تاریخ 18 سپتامبر 2019 و 27 شهریور ماه 1398 برگزار شد
فرصت سوزی کاوه رضایی در مقابل تیم لاسک
فرصت سوزی کاوه رضایی در مقابل تیم لاسک | فرصت سوزی کاوه رضایی در مقابل تیم لاسک بازی لاسک - کلوب بروژ