کلوژ

خلاصه بازی آ اس رم 5 - کلوژ 0
خلاصه بازی آ اس رم 5 - کلوژ 0 | این بازی در 15 آبان 99 برگزار شد.
عجیب ولی واقعی؛ ادامه لیگ رومانی در آنتالیا!
اتحادیه لیگ رومانی و فدراسیون فوتبال این کشور توافق کردند که هفته های باقیمانده از فصل 20-2019 در بندر آنتالیا ترکیه برگزار شوند.
خلاصه بازی کلوژ 2 - 1 لاتزیو
خلاصه بازی کلوژ 2 - 1 لاتزیو | خلاصه بازی کلوژ 2 - 1 لاتزیو