کلیولند کاوالیرز

خلاصه بسکنبال نیویورک نیکس - کلیولند کاوالیرز
خلاصه بسکنبال نیویورک نیکس - کلیولند کاوالیرز | این بازی در تاریخ 19 نوامبر 2019 برگزار شد.
خلاصه بسکتبال کلیولند کاوالیرز - فیلادلفیا
خلاصه بسکتبال کلیولند کاوالیرز - فیلادلفیا | خلاصه بسکتبال کلیولند کاوالیرز و فیلادلفیا در رقابت های بسکتبال NBA
خلاصه بسکتبال کلیولند کاوالیرز - فیلادلفیا سیکسرز
خلاصه بسکتبال کلیولند کاوالیرز - فیلادلفیا سیکسرز | این بازی در تاریخ 13 نوامبر 2019 برگزار گردید
خلاصه بسکتبال بوستون سلتیکس - کلیولند کاوالیرز
خلاصه بسکتبال بوستون سلتیکس - کلیولند کاوالیرز | خلاصه بسکتبال بوستون سلتیکس - کلیولند کاوالیرز در رقابت های بسکتبال NBA
خلاصه بسکتبال کلیولند کاوالیرز - دالاس ماوریکس
خلاصه بسکتبال کلیولند کاوالیرز - دالاس ماوریکس | این بازی در تاریخ 4 نوامبر 2019 مصادف با 13 آبان ماه برگزار گردید
خلاصه بسکتبال ایندیانا پیسرز - کلیولند کاوالیرز
خلاصه بسکتبال ایندیانا پیسرز - کلیولند کاوالیرز | مروری بر بازی بسکتبال ایندیانا پیسرز - کلیولند کاوالیرز
خلاصه بسکتبال میلواکی باکس - کلیولند کاوالیرز
خلاصه بسکتبال میلواکی باکس - کلیولند کاوالیرز | این بازی در 29 اکتبر 2019 برگزار شد
خلاصه بسکتبال اورلندو مجیک - کلیولند کاوالیرز
خلاصه بسکتبال اورلندو مجیک - کلیولند کاوالیرز | بسکتبال حرفه ای NBA - فصل 2020-2019 خلاصه بسکتبال اورلندو مجیک - کلیولند کاوالیرز
خلاصه بسکتبال بوستون سلتیکس - کلیولند کاوالیرز
خلاصه بسکتبال بوستون سلتیکس - کلیولند کاوالیرز | خلاصه بسکتبال بوستون سلتیکس و کلیولند کاوالیرز در رقابت های پیش فصل لیگ حرفه ای بسکتبال NBA
خلاصه بسکتبال کلیولند - بوستون سلتیکس
خلاصه بسکتبال کلیولند - بوستون سلتیکس | خلاصه بسکتبال کلیولند و بوستون سلتیکس در رقابت های پیش فصل لیگ حرفه ای بسکتبال NBA
خلاصه بسکتبال کلیولند - سن لورنزو
خلاصه بسکتبال کلیولند - سن لورنزو | خلاصه بسکتبال کلیولند و سن لورنزو در پیش فصل لیگ حرفه ای بسکتبال NBA
برترین حرکت های کلیولند کاوالیرز در فصل 19-2018
برترین حرکت های کلیولند کاوالیرز در فصل 19-2018 | کلیولند کاوالیرز، به (انگلیسی Cleveland Cavaliers) یکی از تیم های حاضر اتحادیه ملی بسکتبال آمریکا است ...