کلیولند کاوالیرز

خلاصه بسکتبال شیکاگو بولز - کلیولند کاوالیرز
خلاصه بسکتبال شیکاگو بولز - کلیولند کاوالیرز | خلاصه بسکتبال شیکاگو بولز - کلیولند کاوالیرز در رقابت های بسکتبال NBA
خلاصه بسکتبال لس آنجلس کلیپرز - کلیولند کاوالیرز
خلاصه بسکتبال لس آنجلس کلیپرز - کلیولند کاوالیرز | این بازی در تاریخ 25 دی ماه 98 مصادف با 15 ژانویه 2020 برگزار شد
خلاصه بسکتبال لس آنجلس لیکرز - کلیولند کاوالیرز
خلاصه بسکتبال لس آنجلس لیکرز - کلیولند کاوالیرز | خلاصه بسکتبال لس آنجلس لیکرز - کلیولند کاوالیرز لیگ حرفه ای بسکتبال nba
خلاصه بسکتبال دنور ناگتس - کلیولند کاوالیرز
خلاصه بسکتبال دنور ناگتس - کلیولند کاوالیرز | این بازی در تاریخ 22 دی ماه 98 مصادف با 12 ژانویه 2020 برگزار شد.
خلاصه بسکتبال کلیولند کاوالیرز - مینه سوتا تیمبرولوز
خلاصه بسکتبال کلیولند کاوالیرز - مینه سوتا تیمبرولوز | این بازی در تاریخ 16 دی 98 مصادف با 6 ژانویه 2020 برگزار شد.
خلاصه بسکتبال کلیولند کاوالیرز - بوستون ستلیکس
خلاصه بسکتبال کلیولند کاوالیرز - بوستون ستلیکس | این بازی در تاریخ 7 دی ماه 98 برگزار شد.
خلاصه بسکتبال تورنتو رپترز - کلیولند کاوالیرز
خلاصه بسکتبال تورنتو رپترز - کلیولند کاوالیرز | خلاصه بسکتبال تورنتو رپترز - کلیولند کاوالیرز در رقابت های بسکتبال NBA
خلاصه بسکتبال هیوستون راکتس - کلیولند کاوالیرز
خلاصه بسکتبال هیوستون راکتس - کلیولند کاوالیرز | این بازی در تاریخ 21 آذر 98 برگزار شد.
خلاصه بسکتبال بوستون سلتیکس - کلیولند کاوالیرز
خلاصه بسکتبال بوستون سلتیکس - کلیولند کاوالیرز | این بازی در تاریخ 19 آذرماه 98 برگزار شد
خلاصه بسکنبال نیویورک نیکس - کلیولند کاوالیرز
خلاصه بسکنبال نیویورک نیکس - کلیولند کاوالیرز | این بازی در تاریخ 19 نوامبر 2019 برگزار شد.
خلاصه بسکتبال کلیولند کاوالیرز - فیلادلفیا
خلاصه بسکتبال کلیولند کاوالیرز - فیلادلفیا | خلاصه بسکتبال کلیولند کاوالیرز و فیلادلفیا در رقابت های بسکتبال NBA
خلاصه بسکتبال کلیولند کاوالیرز - فیلادلفیا سیکسرز
خلاصه بسکتبال کلیولند کاوالیرز - فیلادلفیا سیکسرز | این بازی در تاریخ 13 نوامبر 2019 برگزار گردید
خلاصه بسکتبال بوستون سلتیکس - کلیولند کاوالیرز
خلاصه بسکتبال بوستون سلتیکس - کلیولند کاوالیرز | خلاصه بسکتبال بوستون سلتیکس - کلیولند کاوالیرز در رقابت های بسکتبال NBA
خلاصه بسکتبال کلیولند کاوالیرز - دالاس ماوریکس
خلاصه بسکتبال کلیولند کاوالیرز - دالاس ماوریکس | این بازی در تاریخ 4 نوامبر 2019 مصادف با 13 آبان ماه برگزار گردید
خلاصه بسکتبال ایندیانا پیسرز - کلیولند کاوالیرز
خلاصه بسکتبال ایندیانا پیسرز - کلیولند کاوالیرز | مروری بر بازی بسکتبال ایندیانا پیسرز - کلیولند کاوالیرز
خلاصه بسکتبال میلواکی باکس - کلیولند کاوالیرز
خلاصه بسکتبال میلواکی باکس - کلیولند کاوالیرز | این بازی در 29 اکتبر 2019 برگزار شد
خلاصه بسکتبال اورلندو مجیک - کلیولند کاوالیرز
خلاصه بسکتبال اورلندو مجیک - کلیولند کاوالیرز | بسکتبال حرفه ای NBA - فصل 2020-2019 خلاصه بسکتبال اورلندو مجیک - کلیولند کاوالیرز
خلاصه بسکتبال بوستون سلتیکس - کلیولند کاوالیرز
خلاصه بسکتبال بوستون سلتیکس - کلیولند کاوالیرز | خلاصه بسکتبال بوستون سلتیکس و کلیولند کاوالیرز در رقابت های پیش فصل لیگ حرفه ای بسکتبال NBA
خلاصه بسکتبال کلیولند - بوستون سلتیکس
خلاصه بسکتبال کلیولند - بوستون سلتیکس | خلاصه بسکتبال کلیولند و بوستون سلتیکس در رقابت های پیش فصل لیگ حرفه ای بسکتبال NBA