کمپین دست یار

پیام شهرزاد مظفر در مورد مقابله با ویروس کرونا
پیام شهرزاد مظفر در مورد مقابله با ویروس کرونا | پیام شهرزاد مظفر در مورد مقابله با ویروس کرونا
پیام الله‌کرم استکی برای مقابله با ویروس کرونا
پیام الله‌کرم استکی برای مقابله با ویروس کرونا | الله کرم استکی برای مقابله با ویروس کرونا به کمپین دست یار پیوست.
آرش رضاوند به کمپین دست یار پیوست
آرش رضاوند به کمپین دست یار پیوست | آرش رضاوند برای مقابله با ویروس کرونا به کمپین دست یار پیوست.
زری فتحی به کمپین دست یار پیوست
زری فتحی به کمپین دست یار پیوست | زری فتحی به کمپین دست یار پیوست
مهدی واعظی : با هم به افراد بی بضاعت کمک کنیم
مهدی واعظی : با هم به افراد بی بضاعت کمک کنیم | مهدی واعظی : با هم به افراد بی بضاعت کمک کنیم
حمایت پیام حیدری ازمردم و پیوستن به کمپین دست یار
حمایت پیام حیدری ازمردم و پیوستن به کمپین دست یار | حمایت پیام حیدری ازمردم و پیوستن به کمپین دست یار
پیام میثم تیموری در مورد مقابله با ویروس کرونا
پیام میثم تیموری در مورد مقابله با ویروس کرونا | پیام میثم تیموری در مورد مقابله با ویروس کرونا
حمید استیلی به کمپین دست یار پیوست
حمید استیلی به کمپین دست یار پیوست | حمید استیلی به کمپین دست یار پیوست
پیام یدالله‌جهانبازی در مورد شکست‌دادن ویروس‌کرونا
پیام یدالله‌جهانبازی در مورد شکست‌دادن ویروس‌کرونا | یدالله جهانبازی برای مقابله با ویروس کرونا به کمپین دست یار پیوست.
ابراهیم‌صادقی: با خانه‌ماندن از این بحران عبور می‌کنیم
ابراهیم‌صادقی: با خانه‌ماندن از این بحران عبور می‌کنیم | ابراهیم صادقی برای مقابله با ویروس کرونا به کمپین دست یار پیوست.
هادی عقیلی به کمپین دست یار پیوست
هادی عقیلی به کمپین دست یار پیوست | هادی عقیلی برای مقابله با ویروس کرونا به کمپین دست یار پیوست.
فرزان عاشورزاده:با ماندن در خانه کرونا را شکست می دهیم
فرزان عاشورزاده:با ماندن در خانه کرونا را شکست می دهیم | فرزان عاشورزاده:با ماندن در خانه کرونا را شکست می دهیم
پیام آرش افشین در مورد مقابله با ویروس کرونا
پیام آرش افشین در مورد مقابله با ویروس کرونا | پیام آرش افشین در مورد مقابله با ویروس کرونا
تقاضای یونس امامی از مردم برای ماندن در خانه
تقاضای یونس امامی از مردم برای ماندن در خانه | پس از شیوع کرونا تمامی ورزشکاران کشور از سرتاسر ایران با مردم به طور مستقیم صحبت کردند و بسیاری از فوتبالیست ...
پیمان بابایی: با خانه ماندن زنجیره انتقال را پاره می کنیم
پیمان بابایی: با خانه ماندن زنجیره انتقال را پاره می کنیم | پس از شیوع کرونا تمامی ورزشکاران کشور از سرتاسر ایران با مردم به طور مستقیم صحبت کردند و بسیاری ...
کاظم محمودی: با خانه ماندن کرونا را شکست می دهیم
کاظم محمودی: با خانه ماندن کرونا را شکست می دهیم | بازیکن اسبق تراکتور و استقلال و مربی سابق تراکتور برای مقابله با ویروس کرونا به کمپین دست یار پیوست.
پیام ایمان سلیمی در مورد مقابله با کرونا
پیام ایمان سلیمی در مورد مقابله با کرونا | پس از شیوع کرونا تمامی ورزشکاران کشور از سرتاسر ایران با مردم به طور مستقیم صحبت کردند و بسیاری از فوتبالیست ...
داوود عابدی به کمپین دست یار پیوست
داوود عابدی به کمپین دست یار پیوست | عابدی خبرنگار صدا و سیما برای مقابله با ویروس کرونا به کمپین دست یار پیوست.
فرهاد توکلی به کمپین دست یار پیوست
فرهاد توکلی به کمپین دست یار پیوست | فرهاد توکلی برای مقابله با ویروس کرونا به کمپین دست یار پیوست.
پیام محمد محبی و پیوستن به کمپین دست یار
پیام محمد محبی و پیوستن به کمپین دست یار | محمد محبی برای مقابله با ویروس کرونا به کمپین دست یار پیوست.