کمک داور

صحبتهای نوری درباره بخشیدن کمک داور جنجالی
صحبتهای نوری درباره بخشیدن کمک داور جنجالی | مصاحبه اختصاصی سایت آنتن با کاپیتان سابق پرسپولیس ؛محمد نوری ما که بخشیدیم، امیدوارم هواداران پرسپولیس هم ...