کمیته استیناف

صحبت های جنجالی عضو کمیته استیناف در رادیو
مهدی دادرس می‌گوید سپاهانی ها عزم حضور در زمین را نداشتند و این را حتی خودشان هم گفتند. 
پیروانی : رای کمیته استیناف منصفانه بود
پیروانی : رای کمیته استیناف منصفانه بود | پیروانی : رای کمیته استیناف منصفانه بود
دادرس: فردا جلسه نهایی کمیته استیناف برگزار میشود
دادرس: فردا جلسه نهایی کمیته استیناف برگزار میشود | دادرس: فردا جلسه نهایی کمیته استیناف برگزار میشود
برگزاری جلسه کمیته استیناف برای بازی پرسپولیس - سپاهان
برگزاری جلسه کمیته استیناف برای بازی پرسپولیس - سپاهان | برگزاری جلسه کمیته استیناف برای بازی پرسپولیس - سپاهان
دادرس: هنوز پرونده بلبلی را در استیناف ندیده ام
مهدی دادرس عضو کمیته استیناف می گوید نمی تواند اطلاعاتی در مورد مراحل پرونده کفاشیان و ترابیان بدهد.
آدم‌های مریض می‌گویند پرسپولیس را می‌بخشیم!
عضو کمیته استیناف فدراسیون فوتبال می گوید هیچ توصیه ای برای بخشش محرومیت تماشاگران پرسپولیس در بازی افتتاحیه لیگ انجام نشده است.