کمیته استیناف

دادرس: هنوز پرونده بلبلی را در استیناف ندیده ام
مهدی دادرس عضو کمیته استیناف می گوید نمی تواند اطلاعاتی در مورد مراحل پرونده کفاشیان و ترابیان بدهد.
آدم‌های مریض می‌گویند پرسپولیس را می‌بخشیم!
عضو کمیته استیناف فدراسیون فوتبال می گوید هیچ توصیه ای برای بخشش محرومیت تماشاگران پرسپولیس در بازی افتتاحیه لیگ انجام نشده است.