کنیا

کنیا، صاحب اولین مدال طلای دو میدانی قهرمانی جهان
دونده زن کنیایی صاحب اولین مدال طلای رقابت های دومیدانی قهرمانی جهان در دوحه قطر شد.